Hoe het begon en de hoogtepunten in de afgelopen 10 jaren.

In augustus 1988 werden Petra en Adam Zaremba uit Venlo benaderd door vrienden of zij interesse hadden in het organiseren van een volksdansavond. In september van dat jaar was er een Poolse volksdansgroep uit Wisla, Zuid Polen, in Nederland op tournee. Petra en Adam namen de uitnodiging aan en benaderden Iwona en Wouter Schenk voor het meehelpen bij de organisatie van het optreden dat op 22 september 1988 in Venlo plaatsvond.

De avond werd zo’n succes dat er gauw gedachten ontstonden voor een vervolg van de activiteiten.

Later in het najaar werd er een bijeenkomst van de PNKV in Eindhoven (ter gelegenheid van het oprichten van het Poolse schooltje aldaar) bezocht. Wouter Schenk vroeg daar of het mogelijk was om ook in Noord-Limburg activiteiten te organiseren. Voorzitter Jos Vriesema belde Wouter enkele dagen daarna terug dat dat best mogelijk was als Wouter bereid was zelf de kar te trekken. En zo was de eerste start gemaakt. Samen met Petra en Adam werd het idee ontwikkeld voor een startbijeenkomst in november van datzelfde jaar.

Positieve reacties, maar ook kritische geluiden.

Tijdens de eerste avond op 17 november 1988 waren zo’n 25 mensen aanwezig. Leden maar ook belangstellende niet-leden. De reacties op de door de initiatiefnemers waren gemiddeld genomen positief. Maar er waren ook kritische geluiden van met name oudere mensen van Poolse afkomst die het de week ervoor in het Dagblad verschenen artikel wat negatief vonden. Ook bestond er met name vanuit die groep wat argwaan ten opzichte van de PNKV vanwege de banden die de vereniging had met de Poolse ambassade die in die jaren gezien werd als vertegenwoordiging van het communistische regiem.

Maar het belangrijkste resultaat was een positieve houding voor het oprichten van de PNKV-regio. Een uitgevoerde enquête toonde aan dat er behoefte bestond voor bijeenkomsten in de regio. Vooral ging de belangstelling uit naar ontmoetingsavonden en avonden met volksdans, Poolse films en Poolse muziek.

Mesita in 1989.

Met deze gegevens ging de opgerichte regionale werkgroep met steun van het PNKV-bestuur aan de slag en voor 1989 werd een programma opgesteld. De werkgroep was inmiddels uitgebreid met Eugene en Helena Smits uit Venlo.

Het zestal organiseerde in het voorjaar en najaar van 1989 ontmoetingsavonden in Venlo-Blerick. Het eerste "hoogtepunt" werd gevormd door het optreden van het Poolse jongerenkoor "Mesita" uit Wroclaw op zaterdag 9 december 1989. Dit laatste concert werd overigens georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Kerkgemeenschap in Venlo. Bij het optreden waren circa 60 mensen aanwezig.

De jaren daarna, Gregorz Turnau.

De jaren daarna kenden, zoals dat in het verenigingsleven gebruikelijk is, vele ups maar ook wat downs. De ups waren vooral de avonden met een bepaald thema of programma, de downs waren soms de wat minder druk bezochte ontmoetingsavonden.

We noemen wat hoogtepunten. Op 17 maart 1990 trad in Venlo op de Poolse zanger/tekstschrijver Grzegorz Turnau op. In cultureel opzicht is dit gelijk één van de belangrijkste hoogtepunten geweest. Het (toen nog jonge, pas ontdekte) talent is in de jaren daarna in Polen uitgegroeid als één van de bekendste zangers in zijn genre. Turnau was in het voorjaar ‘90 op uitnodiging van de PNKV in het land om het toen 10-jarig lustrum van de landelijke PNKV luister bij te zetten.

De regio organiseerde een optreden in Het Baken waarvan de grote zaal bijna vol zat. Turnau trad op met zijn band Anawa en bracht vooral eigen werk, dat voortkomt uit de tradities van het studententheater "Piwnica pod Banarami" uit Krakau.

Enkele andere hoogtepunten.

Op 26 april 1991 was er een zeer geslaagde dia-avond over Polen, verzorgd door Witold Pasternak, Belg van Poolse afkomst uit Genk. Zowel Nederlanders als mensen van Poolse afkomst genoten van het door Witold zeer professioneel opgezette dia-klankbeeld. Na de voorstelling waren er nog vele vragen van de zijde van het publiek, vakkundig beantwoord door Pasternak, waardoor het nog een leerzame avond werd ook..

Op 15 mei 1992 verzorgde de volksdansgroep Cracovia een optreden in Venlo. Het gezelschap bracht wervelende Poolse dans en muziek voor een honderdtallig publiek. Qua bezoekersaantal was dit de meest geslaagde avond in het eerste Limburgse PNKV-decennium.

Het eerste lustrum van de PNKV Noord-Limburg werd gevierd op 19 november 1993 met een feestavond met koud- en warm buffet, muziek en dans in Het Baken.

Succes waren ook de quizavonden waarbij koppels, bestaande uit telkens iemand van Nederlandse en Poolse afkomst streden met hun kennis van Poolse en Nederlandse cultuur. De quizzen werden door de regionale werkgroep zelf in elkaar gezet. De eerste quiz vond plaats op 27 mei 1994.

Ook de kleintjes werden niet vergeten. Op 26 juni in dat zelfde jaar vond er een spellenmiddag plaats waarbij vooral de kinderen van leden en belangstellenden in het middelpunt stonden.

En soms was het niet eenvoudig…

In het najaar van 1995 en voorjaar van 1996 verliepen de activiteiten wat stroef. Het bezoekersaantal liep terug, de "puf" was er een beetje uit bij de zittende werkgroepleden. Daarom werd er op 2 mei een bijeenkomst belegd waarbij met de aanwezigen openlijk van gedachten werd gewisseld over de toekomst van de PNKV-regio. Namens het bestuur was Urszula Vriesema aanwezig. Gelukkig werd er weer nieuw leven ingeblazen en kon de werkgroep versterkt worden met Leo Cichon, Wil van Bussel, Joop en Danuta Oosterwijk. De versterkte club ging gelijk aan de slag en organiseerde nog dat zelfde voorjaar een barbecue.

Eind 1996 was er weer een succesvol optreden van een volksdansgroep, deze keer de groep Gorny Slask uit Polen. Door alle jaren heen bleken vooral de volksdansavonden de grote publiekstrekkers te zijn.

Zowel in mei en december 1997 trad Jan Kuczek op, de eerste avond solo, de avond in december met zijn kerstrepertoire en de zanggroep "Kolednicy".

1998 en verder.

Eind 1997 heeft de werkgroep haar werkwijze verbeterd en zijn er wat "functiewijzigingen" doorgevoerd. Zo heeft Wouter Schenk de voorzittershamer overgedragen aan Wil van Bussel en heeft Petra Zaremba het penningmeesterschap op zich genomen. Wouter Schenk legt zich nu toe op de publiciteit en de Internetsite.

Wil heeft zijn taak ambitieus opgenomen en is met de werkgroep van plan de "K" van Kultuur naar een hoger plan te tillen. Met de steun van het PNKV-bestuur en de gemeente Venlo moet dat lukken. En de bijeenkomsten in het najaar van 1998, de film "De Poolse Bruid" in filmhuis Perron 55, aan de Kaldenkerkerweg 55 te Venlo, op 2 oktober en de concertavond op 27 november in De Maaspoort krijgt u daar een aardige voorproef van.

De werkgroep werkt nu aan de plannen voor 1999 en we zullen u daarover snel berichten op deze site.