Archiefmateriaal december '97- september '98

Poolse Dansavond op 27 maart jl.

Op 27 maart jl. heeft de werkgroep Noord-Limburg van de PNKV gehoor gegeven aan het verzoek van het publiek. Eindelijk hadden we een dansavond georganiseerd, een locaal bekende band gecontracteerd, de zaal gehuurd en de uitnodigingen gedrukt en verstuurd. Echter gingen we voorbij aan het feit dat de geplande datum tijdens de vastenperiode viel. Al snel kwamen reacties van sommige personen, dat we hiermee bij deze activiteit geen rekening hadden gehouden. Gezien de contracten met boeteclausule, energie en kosten besloten we deze avond toch doorgang te laten vinden. Zo'n 50 personen hebben een gezellige avond gehad met muziek van o.a. John Denver, The Eagles en vele andere artiesten, vertolkt door de band "Blue Sound".

De Poolse inbreng was niet zo groot (afgezien van het zeer enthousiaste Poolse publiek), maar bij een volgende activiteit hopen we een Pools muziekgezelschap te kunnen uitnodigen. Ook werden drie cadeau's verloot onder het publiek. De eigenaar van de zaal voegde daar spontaan nog een fles wijn aan toe. Al met al een zeer geslaagde avond!

De stemming zat er goed in. Op de voorgrond: Joop en Danuta Oosterwijk.

De heer van Splunder ontvangt van Adam Zaremba zijn tombola-prijs.

Muzikale Kerstavond op 12 december jl.

Op 12 december jl. vond een muzikale ontmoetingsavond plaats in Kerstsfeer. De Poolse zanggroep Kolednicy trad onder leiding van Jan Kuczek op voor 50 bezoekers. De groep bestond uit zeven zangeressen en bracht onder traditioneel muzikale begeleiding bekende Koledy (Poolse kerstliederen) ten gehore. Alle leden waren gekleed in Poolse klederdracht.
Jan Kuczek gaf tussen de liederen door tekst en uitleg over de achtergrond en tradities van het Poolse kerstfeest. De Koledy vormen een belangrijk onderdeel in de eeuwen oude tradities van Kerstmis in Polen. De liederen worden niet alleen in de mis gezongen maar ook thuis aan tafel.
Naast Kuczek met zijn Kolednicy was ook voorzitter Jos Vriesema van de PNKV aanwezig met een boekentafel.
Na afloop van het concert wenste de regionale werkgroep alle bezoekers goede kerstdagen toe hetgeen werd onderstreept met een fles wijn die namens de PNKV aan de bezoekers werd aangeboden.


De Kolednicy.


Jan Kuczek dirigeert de Kolednicy.

Een nieuwe start.

Plannen voor 1998, nieuwe taakverdeling.
Zoals aangekondigd in het vorige Biuletyn heeft Wouter Schenk te kennen gegeven zijn functie als voorzitter van de regionale werkgroep neer te leggen. Bij het woord voorzitter hoeft u niet al te formele gedachten te krijgen, want zo formeel ging het nooit toe binnen de werkgroep. Maar toch heeft Wouter ruim negen jaar een beetje de "trekkersrol" gehad. En door gezinsleven, werk en andere activiteiten wilde hij graag wat gas terugnemen. Maar hoe dan verder, was de grote vraag op de vergadering van de werkgroep op 23 januari jl. Gelukkig heeft de werkgroep een nieuwe taakverdeling afgesproken. Wil van Bussel heeft vanaf die datum de rol van "trekker" overgenomen. Omdat ook hij niet alle tijd beschikbaar heeft is Petra Zaremba bereid gevonden om het penningmeesterschap van Wil over te nemen. Helena Smits ontfermt zich over het adressenbestand en Wouter blijf actief als de "PR-man" door het onderhouden van de Internet-pagina, het maken van persberichten, uitnodigingen en artikelen voor Biuletyn. Met deze nieuwe start hoopt de regionale werkgroep ook in 1998 weer een goed programma aan te bieden. De laatste tijd bleek meer en meer dat er best vraag is naar onze ontmoetingsavonden maar dan wel met een goed programma. We proberen dan ook meer accent op de K van Kultuur te leggen (binnen de PNKV blijven we het ondanks de nieuwe spelling met een K schrijven…). De werkgroep hoopt daarvoor de nodige steun van het bestuur te krijgen en is ook bezig met een subsidie-aanvraag bij de gemeente Venlo.
Informatie kunt u krijgen bij Wil van Bussel: 077- 3549755 of per email: transmil@plex.nl.


Terug naar de beginpagina


COLOFON

Deze site werd verzorgd door: Wouter Schenk, PNKV i.s.m.

Provider:Digitale Stad Venlo.


Homepage Iwona en Wouter Schenk

Voor het laatst aangepast: 1 september 1998

Deze pagina wordt regelmatig ververst!
Tot ziens!

A

production.