Vrijdag 11 november 1988, Dagblad van Noord-Limburg:

Initiatiefgroep wil een Noorlimburgse PNKV-afdeling

"Polen is meer dan Lech Walęsa"

De Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging (PNKV) organiseert volgende week donderdag een eerste ontmoetingsavond voor deze regio in Blerick. Een groepje Noordlimburgse PNKV-leden hoopt op deze manier een regionale afdeling op te richten zodat Polen ook op een andere dan de nu gebruikelijke manier in de belangstelling komt. "Want Polen is meer dan Solidariteit, Lech Walesa en de Paus", zegt Adam Zaremba, een van de initiatiefnemers.

Door JOHN HUIJS

VENLO -"Of de mensen er honger lijden. Of de voedsel- en kledingtransporten nog steeds zo hard nodig zijn. Dat zijn de eerste vragen die mensen me stellen als ik zeg dat ik uit Polen kom. Alsof Polen niets anders is dan honger en ellende".

Iwona Matschulat weet waarover ze praat; ze woont pas anderhalf jaar in Nederland. Tijdens een uitwisseling van een Pools en een Nederlands koor leerde zij de Nederlander Wouter Schenk kennen. Het paar trouwde en koos Tegelen als woonplaats. Beiden zijn actief bij de PNKV, een landelijk opererende vereniging met ongeveer 1100 leden die in 1980 werd opgericht. De belangrijkste doelen van de vereniging: het bevorderen van het onderlinge contact tussen de Polen die in Nederland wonen en het bevorderen van de contacten tussen Polen en Nederlanders.

 

De vereniging richt zich daarbij vooral op het Pools-Nederlandse cultuurgoed. Zo organiseert de PNKV filmavonden, boekenbeurzen, talencursussen, tentoonstellingen en cultuurreizen. Heel bewust houdt de vereniging zich niet bezig met politiek, ook al sluiten de leden hun ogen niet voor de politieke situatie in Polen.

 

Eenzijdig

"Natuurlijk interesseren ons de politieke ont wikkelingen in Polen, maar Polen is meer dan Solidariteit

en Lech Walesa. De publieke opinie van Nederlanders is helemaal gebaseerd op de berichten over de

poltieke situatie in Polen. De vakbondsstrijd, economische crisis, de schaarste, dat is het enige

wat je hier over Polen hoort".

Adam Zaremba woont zes jaar in Nederland. Net als het echtpaar Schenk zijn hij en zijn Nederlandse vrouw Petra lid van de PNKV. Volgens Adam is de verhouding tussen Polen en Nederlanders best voor verbetering vatbaar. Hoewel de slechte economische omstandigheden in zijn geboorteland hem naar Nederland dreven, stoort hem de eenzijdige berichtgeving over Polen.

"Vanwege hun uiterlijk vallen Polen niet erg op in Nederlander. Wij worden daarom op grond van ons uiterlijk niet anders behandeld dan anderen. Tot op het moment dat wij onze mond open doen. 'Jij bent er geen van hier', is dan de reactie. Als je dan vertelt dat je uit Polen komt, beginnen de meeste mensen over inzamelinasacties, over armoede en dat soort dingen. Dan blijkt hoe weinig de Nederlanders van Polen weten".

* Vlnr. Petra en Adam Zaremba en Iwona en Wouter Schenk.

Iwona Schenk kan daarover meepraten. Niemand in Polen lijdt honger. Natuurlijk, veel produkten zijn er schaars. Er is vooral gebrek aan vitaminerijk voedsel, maar de situatie is niet vergelijkbaar met die in sommige Afrikaanse landen, zoals veel mensen hier denken".

"Toen ik pas geleden voor een familiebezoek in Polen was, ben ik, zes kilo aangekomen", zegt Adam Zaremba om aan te geven dat het in Polen niet alleen maar dof fe ellende is.

Bijeenkomst

Namens de PNKV organiseren de echtparen Schenk en Zaremba de volgende week donderdag een

ontmoetingsbijeenkomst. Deze is in de eerste plaats bedoeld als een kennismaking van de in Noord-Limburg wonende Polen, mensen van Poolse afkomst en niet-Polen die geïnteresseerd zijn in Polen en zijn cultuur.

Wouter Schenk: "Sinds de voedsel- en kledingtransporten wordt de belangstelling van Nederlanders voor Polen langzaam maar zeker groter. Hun belangstelhng beperkt zich gelukkig niet meer uitsluitend tot de politieke en economische omstandigheden, Dat blijkt ook uit het groeiend aantal Nederlanders dat lid wordt van de PN KV".

Regionaal

Maar de PNKV heeft vanwege haar landelijke organisatie moeite om de 1100 schaapjes bij houden. Logisch, een lid uit Maastricht gaat niet voor een avondje op en neer naar Groningen om daar de vertoning van een Poolse film bij te wonen. Vandaar dat de vereniging ernaar streeft om regionale afdelingen van de grond te tillen.

Enquete.

Onder de bezoekers van de bijeenkomst wordt een enquete gehouden over de behoefte aan de oprichting van een regionale PNKV-afdeling, welke activiteiten deze afdeling zou moeten organiseren en hoe vaak. De ontmoetingsavond vindt plaats in kerkgebouw Het Baken aan de Garnizoensweg in Blerick, aanvang half negen.


Terug naar de beginpagina


COLOFON

Deze site werd verzorgd door: Wouter Schenk, PNKV i.s.m.

Provider:Digitale Stad Venlo.


Homepage Iwona en Wouter Schenk

Voor het laatst aangepast: 1 september 1998

Deze pagina wordt regelmatig ververst!
Tot ziens!

A

production.