test
Biografie
Familie en vrienden
Artiesten over Glenn
Glenn Corneille Prijs
Foto's 2009
Foto's 2008
Foto's 2007
Foto's 2006
Foto's 2005
Foto's 2004
Foto's 2003
Bestel
Links

 

Glenn Corneille Jong Talent Prijs 2008

 

Glenn Corneille Jong Talent Prijs 2008

Eénmaal in de twee jaar reikt een jury de Glenn Corneille Jong Talent Prijs uit aan een veelbelovend talent uit de regio Venlo.

Glenn was altijd zeer begaan met jong talent. In zijn naam is deze prijs in het leven geroepen.

In 2008 werd de prijs uitgereikt aan pianist Mike Roelofs. Hieronder leest u het juryrapport.

Mike Roelofs met juryvoorzitter Wiel Aarts.

Juryrapport:

"Net zoals twee jaar geleden is gebleken dat het tijd nodig heeft om tot een
rechtmatige winnaar te komen. Ook deze keer was de keuze erg moeilijk omdat
de kandidaten qua instrumentale beheersing niet voor elkaar onder deden.
Toch is de jury tot een unanieme beslissing gekomen waarbij het feit dat
hij zijn muzikant zijn, net zoals Glenn, in de breedste zin van het woord
uitdraagt zeer bepalend is geweest.
Hij beheerst zijn instrument buitengewoon goed. Daarnaast is
hij niet stijl gebonden, componeert, arrangeert, initieert, organiseert,
produceert, improviseert hij en is hij inzetbaar als zowel frontman als
sideman.
Hij soleert met gemak over de meest uiteenlopende muzikale tradities en weet toch zijn
eigen stem te behouden.
Een eigenheimer die de ruimte moet krijgen om zijn eigen ding te doen. Dat
moet hem natuurlijk wel gegund worden en dat heeft de jury doen besluiten
de Glenn Corneille prijs 2008 toe te kennen aan Mike Roelofs.
"


 


Foto's: Wouter Schenk

04-Apr-2008

ColofonDeze site wordt verzorgd door Wouter Schenk.
Foto Glenn: Ray Christian, © TROS,
Foto cover CD 'Piano': Richard Fieten.

 

Last update: 22-08-2010